Schoon Schip

(tekst van de persconferentie met aankondiging van het nieuwe inittiatief)

SCHOON SCHIP,
Eddy & Maten

“Waar we gaan of staan, overal hangt een soort schildersdoek. Meetal gaan we daar achteloos aan voorbij. Maar sommigen staan even stil en trekken op “hun” doek een lijn, kladden een streep verf, maken een figuur, kleuren in. En maken af of vertrekken weer. Het is hun creatieve vrijheid.”

Hartelijk welkom bij Schoon Schip!

Wij noemen het gemakkelijkheidshalve een nieuwe “Culturele vereniging”. Je zou er ook “Plannensmederij” kunnen van maken. Of missschien “Projectfabriek”. Het heeft in alle geval te maken met een schip.

In het benedendek stapelen we inspiratie en creativiteit. Zoveel mogelijk. Op het tussendek ligt Machelen, op het bovendek leggen we voorzichtige linken naar kunstfiguren als Roger Raveel, Gerard Reve en zelfs Stijn Streuvels.
Op de baren of in de ruimte: we laten onze ideeën in vrij verband honderduit spuien. Daarvoor dient het spuigat van ons schip. En we gaan op ontdekkingsreis, nieuwe horizonten verkennen. Zo komen we van project tot realisatie, met het doel een schoon licht te laten schijnen over Machelen. Aan de Leie, uiteraard, als veilige thuishaven voor ons schip.

Twee bedenkingen bij onze naam. De betekenis van het spreekwoord “Schoon schip maken” is hier niet van toepassing. “Positivism is a moral duty”. En elke gelijkenis met het boek “Schoon Schip” van Gerard Reve is wellicht heel toevallig, maar meegenomen.

Vruchtbare grond

De idee voor de nieuwe vereniging heeft te maken met grond. Machelen stond altijd bekend als een simpele boerengemeente, met veel vruchtbare Leiegrond. Toen ik het in 1976 achterliet was dat zo. Ondertussen is er vruchtbare voedingsbodem bijgekomen, voor een andere cultuur, de Cultuur. Dat is een heerlijke vaststelling, die ik volledig onderschrijf, nu ik al een jaar terug thuis ben in Machelen.

Ik ben al actief in het economisch leven en in de sport. Met het Schoon Schip kan ik hier mijn culturele passie, die ik al zoveel jaren actief en passief beleef, concreet maken. Mijn drieluik is opnieuw rond.

Schoon Schip is een a-typische of  minder conventionele vereniging. Het is persoonlijk, zonder voorzitter, secretaris, penningmeester en/of leden. Mochten er heel veel subsidies op het spel staan, dan veranderen we dat uiteraard ogenblikkelijk. Met een nieuwe bankrekening in het vetjes gedrukt.

Op een “Schoon Schip” of in een “Plannensmederij” heb je natuurlijk een stuurman nodig, maar inhoud en presentatie komen zonder meer op de eerste plaats. En die kan enkel gestalte krijgen door de medewerking van een aantal “Maten”, die even veel appreciatie verdienen als de stuurman zelf. Maar ik zal met plezier het roer bedienen.

Projectfabriek

We willen dus projectmatig werken. Op een open en vrije manier. Dat wil zeggen dat bepaalde ideeën gelanceerd worden en verder uitgewerkt worden door “Eddy & Maten” (geen gelijkenis met het spreekwoord “Proef maar met mate”, integendeel). Voor elk project zoeken we dus “Partners in crime” voor de realisatie. En als we vinden dat het project “af” is, komen we er mee buiten. Het zal natuurlijk wel eens nodig zijn tegen een bepaalde datum te werken, wat we vanzelfsprekend ook gaan doen. Maar een vast jaarschema zit er niet in.

En dan stond iemand recht tussen het publiek om de spreker te onderbreken. Wat kan en mag natuurlijk. De vraag was: “Wordt de herberg De Avonden, waar we hier zijn, misschien het lokaal van de nieuwe vereniging?”. De spreker ging graag even in op deze “sidekick”.

De Avonden” van Lieven en Elke of Elke en Lieven om beleefd te blijven, is in Machelen zonder meer een bron van ontmoeting en inspiratie geworden. Dat is schitterend. De herberg zal in onze werking wellicht, of beter: zeker een centrale plaats innemen in onze werking. De herberg, op een boogscheut van mijn ouderlijke woning, biedt voor ons twee grote pluspunten. De deuren staan er veel open, zodat we daar met gelijkgestemden heel veel kunnen “Samenzweren” tussen pot en pint. En bovendien is Lieven Desmet een heel inspirerende en creatieve man, die graag zijn medewerking verleent aan diverse initiatieven.

Na dit reklameblokje, terug aan boord van het Schoon Schip.

Projecten dus. Op dit eigenste ogenblik liggen er vier op tafel. Vier doelkansen en één voorzet, zou Dury zeggen.

Machelen.tv

Een eerste realisatie die zelfs bijna rond is, is “Machelen.tv”.
Het is een nieuwe website, die niet echt iets te zien heeft met televisie, maar wel met een beeld geven, in woord en beeld, van het leven in Machelen.
Op 1 september verwachten wij dat www.machelen.tv zijn eerste toonbare vorm en inhoud heeft.

De inhoud zoals momenteel vastgelegd, bestaat uit interviews met Machelaars; aankondigingen en verslagen van gebeurtenissen uit de sfeer van cultuur, sport, muziek, recreatie; reportages; een fototheek over aspecten van het ouden Machelen; en youtube filmpjes.
De inhoud zal afkomstig zijn uit officiële kanalen, of van mensen die iets signaleren via info@machelen.tv.

Machelen in the Picture

Een tweede project, waarvan op vandaag de krijtlijnen uitgetekend zijn, maar dat eigenlijk nog volledig vorm moet krijgen is (werktitel) “Machelen in the Picture”.

Hier is de bedoeling dat iedere Machelen, oud-Machelaar of verwant-met-Machelaar zijn schoendozen met foto’s uit de kast haalt. Of nieuwe foto’s maakt. Foto’s over personen, gebouwen, gebeurtenissen in of uit Machelen. Hoe meer, hoe liever.
Die zullen kunnen binnengebracht worden op bepaalde punten. Ze worden ingescand en de eigenaars kunnen hun originelen terug ophalen, op dezelfde plaatsen. Zo zijn we zeker dat niets verloren gaat.

De ingescande foto’s gaan, met een kleine omschrijving van het onderwerp, op een nieuwe website en worden daar virtueel tentoon gesteld. Daar zal uiteraard een bezoekersvriendelijke zoekmachine aan verbonden zijn.

Alle foto’s worden ingedeeld, naar aard. Eens afgerond zal een deskundige jury een selectie maken uit alle ingewonnen foto’s. En die foto’s zullen tastbaar (met de ogen) tentoon gesteld worden op een nog te bepalen plaats. De eigenaars van de originelen van deze foto’s hebben meteen ook hun prijs: de afgedrukte foto op groter formaat.

Hiervoor zoeken we nog een aantal “Maten”, die willen en kunnen meewerken aan één of meer onderdelen van dit project.

Muziekkampioen-aan-de-Leie

Mogen wij de eeuwenoude spreuk “Muziek verzacht de zeden” alle eer aandoen met een muzikale kwis?
Hiervoor grijpen we terug naar een initiatief van een Maat uit Waregem. Samen met, ik vermoed, Lieven en andere Maten zal een hopelijk jaarlijks terugkerend evenement geboren zijn.

We gaan dus op zoek naar de Zultenaars (!) die bewijzen nogal wat af te weten van muziek, zonder deel uit te maken van een kwisclub, om de fun te bewaren. Er zal gekwist worden in kleine groepjes en de opbrengst is bestemd voor een goed doel.

Maten? Welkom!

1960, de Statiestraat

En dan tenslotte, zoals alle goede dingen uit vier bestaan, is er het meest ambitieuze plan, met als werktitel: “1960, de Statiestraat”

In Machelen was de Statiestraat, later Stationsstraat, nog later het tweespan Posthoornstraat-Dorpsstraat (het tweespalt tussen A en B), zowat de levensader van de gemeente. De loodrechte op de “Grote baan”.

Ik zou dus graag een boek maken over deze “Statiestraat”, gezien door de hoge van een huidig volwassene, die zich de straat herinnert met zijn huizen, bewoners en gebeurtenissen toen hij nog net geen tien jaar oud was.

Het zou voor een deel een inventarisatie zijn van huizen en hun bewoners uit die tijd, met vergelijking met de huidige situatie in de straat-uit-twee-delen. Anderzijds is het ook het doel aan de hand van zoveel mogelijke anekdotes, al dan niet met fotomateriaal, een tijds- en levensbeeld te schetsen van die tijd.
Op die manier zal het niet alleen inwoners of oud-inwoners aanspreken, maar iedereen die wil proeven van histories (kleine, maar niet minder vermakelijke) in een eenvoudig landelijk dorp van toen.

Dit project zal uiteraard heel wat tijd en energie kosten. Daarom hopen wij op de  medewerking en vertelbereidheid van bijvoorbeeld huidige inwoners en mensen die er eventueel vroeger woonden.

Meiboomplanting

Dit waren dus de vier doelkansen. Nu nog een assist.

Ik persoonlijk en “Schoon Schip” hebben alle respect voor het degelijk werken “Feest- en Cultuurcomité” in Machelen. Het is dus duidelijk niet onze bedoeling om ons met het huidige initiatief daartegen af te zetten. Wel integendeel!
“Schoon Schip” vaart zijn eigen creatieve koers, maar zal bij elke opportuniteit met plezier samenwerken met het comité. En ik ben er van overtuig: omgekeerd ook.

Daarom deze voorzet, zij het prematuur, maar dient op zijn minst als voorbeeld van een samenwerking.

Wij gaan binnenkort een nieuw idee op tafel leggen om een aloude traditie nieuw leven in te blazen en een nieuw kleedje aan te trekken in Machelen: de “Meiboomplanting”. Dat kan een concrete samenwerking worden, een “een mogelijke positieve synergie” tussen het “Schoon Schip”, het “Feest- en Cultuurcomité” en “De Avonden”…

Eddy Van Oost,
De Avonden, 14/8/2013.